Documente necesare decontarii Ordinelor de deplasare

 

 

1. Ordin de deplasare (aprobat de director)

2. Cerere tip ( model anexa)

3. Bon de benzina   (pe  care sa fie trecut codul fiscal al liceului  4278000) sau Bilet de transport

 

 

 

(descarcare model cerere cheltuieli de deplasare)

 

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

Administratori:

Daniel Cojocaru

mobil: 0745275380

Petru Cernat

mobil: 0745157181

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017