PROGRAMUL NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ "BANI DE LICEU”

 

 

   În anul școlar 2020-2021, Ministerul Educației și Cercetării va continua derularea Programului național de protecție socială „BANI DE LICEU”, conform legislației în vigoare.

Actele normative care reglementează desfășurarea acestui program se găsesc pe site-ul ministerului în categoria Programe naționale, adresa: https://www.edu.ro/bani-de-liceu

 

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern 712/2018 (disponibilă atașat), începând cu anul școlar 2018-2019, fiecare beneficiar va primi lunar, pe toata durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei/lunar. Pe lângă indexarea aceste sume (de la 180 lei/lună), a fost majorată și valoarea plafonului maxim de acordare a bursei de la 150 lei la 500 lei/membru de familie, dată fiind necesitatea de a corela plafonul de acordare a sprijinului cu situația economică actuală.

Calendarul de desfășurare al Programului este următorul:

•    15 septembrie - 25 septembrie - depunerea cererilor

•    26 septembrie - 15 octombrie - efectuare anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse

•    26 septembrie - 16 octombrie - centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat

•    17 octombrie - afișarea listei beneficiarilor

•    18 octombrie - 21 octombrie - depunerea contestațiilor

•    22 octombrie - 25 octombrie - rezolvarea contestațiilor

 

 

(descarcare cerere pentru acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului National de Protectie Sociala "Bani de Liceu")

 

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017