ADMITERE CLASA A 9-A

 

 

   În  perioada 21 iulie -29 iulie 2016 , absolvenţii  depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi , dosarele de înscriere, cuprinzând  următoarele acte :

 - dosar cu şină

 - cerere de înscriere

 - certificatul de naştere original +copie.

 - carte  identitate original + copie.

 - adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a -VIII-a .

 - foaia matricolă pentru clasele V- VIII(cu calculul mediei generale).

 - fişa medicală.

 

   Candidaţii care, în perioada menţionată mai sus nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

   NOTĂ: Cererile de înscriere se găsesc la comisia de înscriere, contravaloarea lor fiind de 5 lei. (descaracare cereri)

 

    DIRECTOR,

      PROF. ADRIANA CĂZĂNEL

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017